KDE KÚPIŤLiečebný dom Rubín - Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince - info

OOCR Dudince - Kúpeľná 109, 962 71 Dudince - info


ViNOCENTRUM - Kammerhofská 178/2, 969 01, Banská Štiavnica - info

Penzión Starý Hostinec - Svätý Anton 81, 969 72, Svätý Anton - info

Vinotéka WineTaste  - Lenčova 8995/2, 010 01, Žilina - info

Gazdinka Shop - Trhovnícka 2571, 99001 Veľký Krtíš - 
info